خشونت با زنان، خشونت با زنان در ایران - خانواده آکا

1394/06/26

سایت خانواده ،مشاور خانوادهروانشناسی خشونت

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی در مورد خشونت علیه زنان را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

آکاایران: خشونت با زنان دارای سابقه تاریخی و فرهنگی است و وجود آن در دوره ها و جوامع مختلف مشخص شده است. هرچند که در ابتدا نگاه متوجه خشونت خانوادگی با زنان بود، بر اثر فعالیت گروه های مختلف مشخص شد که خشونت با زنان فقط به خانواده منحصر نمی شود و در جامعه و نهادها و سازمان های آن نیز وجود دارد.

خشونت با زنان,مبارزه با خشونت علیه زنان,خشونت با زنان در ایران

خشونت با زنان، خشونت با زنان در ایران

خشونت با زنان,مبارزه با خشونت علیه زنان,خشونت با زنان در ایران,خشونت با زن,خشونت علیه زنان,قانون منع خشونت با زنان,خشونت با زنان در افغانستان,راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان,خشونت با زنان در دنیا,علل خشونت با زنان

خشونت با زنان

به نقل از آکاایران: سازمان ملل خشونت را چنین تعریف کرده است: ...< اصطلا ح خشونت علیه زنان به معنی هر نوع عمل خشونت آمیزی است که بر اختلا ف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بینجامد، یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب ها و رنج ها وجود داشته باشد. از جمله تهدید به اینگونه اعمال، زورگویی یا محروم سازی خودسرانه از آزادی، خواه در ملا ‡ عام روی دهد و خواه در زندگی خصوصی( >قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳)...

1) زمینه ها و عوامل موثر بر خشونت:

1-1) زمینه های قانونی خشونت:
از دید قانون در خانواده مردان دارای نظارت و قیمومیت بر زنان بوده و ریاست خانواده برعهده آنان است، حقوقی که مردان در رابطه با همسر خود دارند، بسیار بیشتر از زنان بوده و بسیاری از محدودیت ها را برای زنان به وجود می آورد. قوانینی که به مرد اجازه کار همسر، اجازه سفر همسر و اجازه تحصیل همسر را می دهد و همچنین عهده داربودن مسائل اقتصادی خانواده و دادن نفقه به زن جملگی مردان را در خانواده دارای موقعیتی برتر از زنان می سازد. نبود امکانات قانونی برای زنان جهت جدایی در هنگام وجود خشونت، وابستگی زنان به شوهر خشن در خانواده از لحاظ مادی، نبود قوانین خاص در مورد خشونت های خانگی و نبود حمایت برای قربانیان خشونت همه از موارد مساله ساز در مورد خشونت هستند.

1-2) زمینه های فرهنگی خشونت:
نگرش های فرهنگی خانواده های ایرانی براساس تحمل و تبعیت زنان و فرزندان از درخواست های شوهر - پدر شکل گرفته است و خشونت های روزمره و محدود به عنوان تربیت در نظر گرفته می شود. در نتیجه در بسیاری از اوقات فرد تحت خشونت، درکی از ستم وارد بر خود ندارد.

1-3) کمبود حمایت و پشتیبانی اجتماعی:
تاکنون نه از طریق قانون و نه از روش های دیگر هیچ نوع حمایتی از زنان و کودکان تحت خشونت خانوادگی صورت نگرفته است. بدین ترتیب زنانی که از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و روانی تحت پوشش هیچگونه حمایتی نیستند، باید رفتار خشن مرد را تحمل کرده و حتی از شکایت علیه او خودداری کنند، زیرا در صورت شکایت و مجرم نشان دادن مرد همیشه احتمال تشدید خشونت ها وجوددارد. تاکنون با جرائم مربوط به خشونت خانگی مانند جرائم عمومی برخورد شده و هیچ نوع کمک مددکاری، مشاوره ای و یا انواع دیگر حمایت جهت نظارت بر رفتار افراد در درون خانواده دیده نشده است.با توجه به عوامل فوق به دلیل تایید قانونی، به دلیل نگرش موجود در جامعه و به جهت نبود هر نوع حمایتی در ایران خشونت علیه زنان چه در خانه یا محیط کار یا خیابان هنوز وجود داشته و تغییری در آن به چشم نمی خورد.

2) خشونت علیه زنان در ایران:
یکی از مشکلا ت عمده ای که در ایران در مورد خشونت علیه زنان وجود دارد، کمبود اطلا عات و آمار در این حوزه می باشد. تا چند سال قبل پدیده خشونت علیه زنان اصلا مورد توجه نبود. در مورد پدیده هایی مانند روسپیگری سکوتی حاکم بود که از هر نوع بحث درباره آن جلوگیری می کرد. امروزه مفاهیم فوق وارد گفتار علمی و افکار عمومی شده است، اما هنوز در زمینه آمار و اطلا عات کمبودهای فراوان وجود دارد.مردان در خانواده ایرانی به عنوان نان آور و رئیس و سرپرست خانواده در نظر گرفته می شوند و دارای حقوقی به مراتب بیشتر از همسران و فرزندان خود هستند. در سطح جامعه نیز مردان از زنان حضور و فعالیت بیشتری دارند. حضور دختران و زنان جوان هرچند که در متروپل تهران اجتناب ناپذیر است، اما در بسیاری از شهرهای درجه دو و سه اصولا تحرک دختران و زنان در خیابان و پارک با نگرش منفی نگریسته می شود و نظارت شدیدی از جانب خانواده و همسایگان بر روی تحرک آنان وجود دارد. در اماکن شغلی نیز مردان در موقعیتی برتر از زنان قرار دارند، در نتیجه می توان سه سطح خشونت علیه زنان را در خانواده، در اماکن عمومی و مراکز اشتغال مورد بررسی قرار داد.

2-1) موقعیت زنان در خانواده:
خانواده در ایران دارای اهمیت بسیار زیادی است. در نظرسنجی ها ۹۲ درصد زنان و ۹۵ درصد مردان اهمیت خانواده را در زندگی بسیار زیاد می دانند. این در حالی است که در خانه با انواع خشونت علیه زنان مواجهیم. از خشونت های <ساده> جسمی، مانند هل دادن، سیلی زدن، کشیدن مو و نظایر آن تا انواع شدید خشونت که باعث مراجعه به درمانگاه و بیمارستان به علت شکستگی و یا خونریزی می شود تا خشونت روانی یعنی تحقیر و فحاشی به زن و اقوام او، تهدید به صدمه زدن، تهمت های نابجازدن و سوءظن شدید داشتن و سایر موارد خشونت روانی. همچنین با سایر خشونت ها مانند خشونت اقتصادی (در مضیقه مالی قراردادن همسر)، خشونت اجتماعی (در انزوا و حبس قراردادن) و همچنین با انواع خشونت های جنسی و تجاوزات جنسی (به معنای برقراری رابطه بدون تمایل زن) روبرو هستیم، اما به علت آنکه بسیاری از مفاهیم خشونت برای زنان آشنا نیست و به دلیل تربیت گذشته، تکیه آنها تنها بر خشونت های شدید جسمی است.در جامعه تصورات غالبی از ویژگی های مردانه وجود دارد که در آن پرخاشگری و رفتارهای خشن مردان (با حفظ شروطی) مقبول است و در خانواده که ریاست آن با مرد است، خشونت با حق تربیت مرد بر زن و فرزندان یکسان در نظر گرفته می شود. تمکین به درخواست همسر حتی اگر در جهت محدودکردن آزادی های فردی و اجتماعی زن باشد، مورد تایید جامعه است.
همین امر بر طبق سنت ها در اماکن عمومی نیز وجود دارد. از آنجا که مکان طبیعی زندگی زنان در خانه است، بودن آنان در خیابان بخصوص در ساعاتی از روز یا در اماکنی خاص چندان پسندیده نیست و به عنوان رفتار نابهنجار زنانه تلقی می گردد. در نتیجه گناه خشونتی که در این مواقع بر آنان وارد می شود، به رفتار آن نسبت داده می شود.در بسیاری از خرده فرهنگ های قومی گناه قربانی تجاوز بیشتر از مجرم است. او نماد آبروی بر باد رفته خانواده است و تنها از طریق کشتن قربانی امکان زندگی برای سایر اعضای خانواده وجود دارد.علل تحمل خشونت خانوادگی توسط زنان، ترجیح شرایط موجود زندگی نسبت، به شرایط بعد از طلا ق یا جدایی است. زنان در خانواده و زیر سرپرستی مرد باقی می مانند تا از لحاظ اقتصادی تامین بوده، از تحقیر اجتماعی ناشی از طلا ق به دور بمانند و از فرزندان خود جدا نشوند.زنان در خانواده های خشن در مخاطره ابتلا به بیماری های روانی، صدمات فیزیکی و جراحات، سقط جنین، از دست دادن اعتماد به نفس و نظایر آن قرار دارند و از این رو باید به نیازهای زنان تحت خشونت خانوادگی به شکل حمایت و پشتیبانی اجتماعی توجهی خاص مبذول داشت.

2-2) موقعیت زنان در خیابان و محیط کار:
در خیابان و مکان های عمومی زنان مجبور به رعایت برخی از قوانین نانوشته اند. برگشت به خانه قبل از تاریکی هوا، حرکت در معیت یک همراه مرد، دوری جستن از نقاط تاریک و کم رفت و آ مد از جمله موارد فوق است.
دختران و زنان در خیابان با انواع متلک های مردان روبهرویند: از ستایش ظاهر و زیبایی تا بیان کلمات مستهجن، نگاه کردن شهوانی، لمس بدن در تاکسی یا مینی بوس، عریان نمایی بدن در کوچه ها و اماکن خلوت و نمایش آن به زنان و دختران، بوق زدن برای زنانی که در خیابان در انتظار وسیله نقلیه عمومی اند، ویراژدادن در خیابان ها و بزرگراه ها برای دختران جوان راننده، ربودن دخترانی که با وسیله نقلیه عمومی در سطح شهر در حرکت هستند، تجاوز به آنان یا قتل آنان و همچنین قتل زنانی که به چشم مردان در خیابان تن فروشی می کنند، از جمله این موارد است.
در این مورد باید به دو بار قربانی بودن روسپی توجه داشت؛ که یک بار قربانی فحشا در جامعه ای می شوند که مردان آن نیاز خود را با رابطه جنسی از طریق زنان روسپی برآورده می کنند و تن به کالا یی قابل فروش بدل می شود و بار دیگر به عنوان قربانی قضاوت مردانی که نه به دنبال مجازات متقاضی کالا ، بلکه به دنبال مجازات عرضه کننده کالا یند.
در محیط کار نیز نداشتن اعتماد به نفس، موقعیت پایین در سلسله مراتب اداری، ارتباط نداشتن با شبکه های قدرت که معمولا مردانه هستند، باعث بی قدرتی زنان در برابر مزاحمت در محیط کار می شود. مزاحمت در محیط کار معمولا با قول پاداشی مادی پس از برقراری رابطه یا مخاطره اخراج و تنزل شغلی همراه است.
نکته مهم این است که به دلیل موقعیت پایین زنان در سازمان ها، تظاهر شدید به اخلا ق گرایی در محیط های کار و همچنین وابستگی اقتصادی زنان به درآمدهای خود و خجالت از بیان نوع اتفاقات، شانس شکایت و دادرسی بسیار ناچیز است. اگر روش مواجهه زنان با مزاحمت در خیابان تغییر مسیر، امتناع از حرکت در ساعات خلوت و شبانه و مکان های دورافتاده است، در محیط کار نیز به ناگزیر می کوشند از همکاران مرد دوری جسته، از مجاورت با آنها و تنهاماندن در اتاق خلوت امتناع ورزند.

2-3) امکانات قانونی و اجتماعی در دسترس زنان:
در برخی از قوانین ایران مانند قانون خانواده و مجازات اسلا می تفاوت های مشخص میان زن و مرد مشاهده می شود. این تفاوت ها براساس قبول نابرابری طبیعی میان زن و مرد شکل گرفته است.
در خانواده حقوق پدران بر فرزندان و همچنین همسر خود قابل مقایسه با حقوق مادر و زن نیست. ریاست خانواده به مرد قدرتی نابرابر با همسر می دهد. قدرتی که به او اجازه نظارت بر رفتار همسر، تردد او، انتخاب شغل، حق طلا ق بدون قید و شرط، حضانت و ولا یت بر فرزندان و حقوق دیگری را می دهد. زنان در اثر ازدواج برخی از حقوقی را که در صورت تجرد دارا بودند، از دست می دهند و نظارت بر رفتار خود را به همسر منتقل می کنند، بدون آنکه حقی مشابه شوهر را کسب کنند.
در اثر ازدواج، مرد موظف به پرداخت نفقه (خرج زن) و زن موظف به تمکین (برقراری روابط جنسی با مرد) است بدین ترتیب حق نظارت بر روابط جنسی، چگونگی برقراری رابطه و زمان آن به شوهر داده شده و زن اختیار بر جسم خود را از دست می دهد. عدم تمکین، یک علت مهم درخواست طلا ق از جانب مرد است و در صورت عدم تمکین، مرد موظف به پرداخت نفقه نیست.
از لحاظ اقتصادی نیز باتوجه به درصد ناچیز زنان شاغل و درآمد پایین آنان و بدون دستمزدبودن فعالیت های بازتولیدی خانگی، دسترسی و نظارت زنان بر منابع اقتصادی خانواده ناچیز بوده و اهرم های اقتصادی در اختیار مردان است. برهم زدن این شرایط که به معنای ایجاد موقعیت های برابر برای زنان در جامعه و خانواده می باشد، نه فقط محتاج تغییرات قانونی است، بلکه در عین حال باید به راه های حمایت خاص از زنان و کودکان و دگرگونی های فرهنگی در جامعه نیز توجه داشت.

ویرایش وتلخیص: بخش خانواده آکاایران

ابربرچسب : راههای سقط جنین در هفته های اول بارداری ، روش سقط جنین با دارو گیاهیu200e ، روشهای سقط جنین با داروهای گیاهی ، جلوگیری از سقط جنین با طب سنتی ، روش سقط جنین در ماه اول بارداری ، سقط جنین در ماه اول ، سقط جنین در هفته اول با داروهای گیاهی ، سقط جنین در ماه اول با زعفران ، علائم سقط جنین در ماه اول بارداری ، نشانه های سقط جنین در ماه اول بارداری ، روش سقط جنین در هفته های اول بارداری ، سقط جنین در دو هفته اول بارداری ، روش های سقط جنین در هفته اول بارداری ، سقط جنین ، سقط جنین در ماه اول با قرص ، روش های سقط جنین در ماه اول بارداری ، روشهای سقط جنین در هفته های اول بارداری ، نحوه سقط جنین در ماه اول بارداری ، سقط جنین دو ماهه با قرص ، سقط جنین با آمپول پروستاگلاندین قرص و شیاف ، روشهای سقط جنین در ماه اول حاملگی ، درمان سقط جنین با طب سنتی ، علائم سقط جنین در هفته اول بارداری ، سقط جنین دو ماهه ، روشهای سقط جنین در هفته اول بارداری ، قرص برای سقط جنین سه ماهه ، سقط جنین در ماه اول با دارو گیاهی ، راههای سقط جنین در ماه اول بارداری ، سقط جنین با قرص در ماه اول ، سقط جنین در ماه اول با آمپول ، راه های سقط جنین در ماه اول حاملگی ، روشهای مقاله سقط جنین غیرقانونی در ایران ، روشهای راههای علائم روش دلایل سقط جنین در ماه اول بارداری ، چگونگی سقط جنین در ماه اول بارداری ، راه های سقط جنین در هفته اول بارداری ، دلایل سقط جنین در هفته های اول بارداری ، احکام شرایط سقط جنین در فقه اسلامی ، سقط جنین در هفته های اول بارداری ، قانون آمار قوانین هزینه سقط جنین در ایران ، سقط جنین در هفته اول با دارو ، روش راههای سقط جنین با داروهای گیاهی ، روش سقط جنین در ماه اول حاملگی ، آمپول سقط جنین در هفته دوم ، دلایل علائم سقط جنین در هفته های اول بارداری ، علائم سقط جنین در هفته های اول بارداری ، سقط جنین در هفته ی اول بارداری ، سقط جنین در ماه اول بارداری چگونه است ، داروهای سقط جنین در ماه اول بارداری ، سقط جنین با طب سنتی ، سقط جنین با آمپول پروستاگلندین قرص و شیاف ، راههای روش علائم روشهای سقط جنین در هفته های اول بارداری ، راههای سقط جنین در هفته اول بارداری ، روش سقط جنین در ماه اول با قرص ، سقط جنین با قرص ، روش روشهای سقط جنین در هفته اول بارداری ، سقط جنین در ماه اول حاملگی ، سقط جنین در ماه اول چگونه است ، روش های سقط جنین با داروهای گیاهی ، داروهای سقط جنین در هفته های اول بارداری ، روش سقط جنین با داروهای گیاهی ، قرص سقط جنین سه ماه اول ، راه های سقط جنین در ماههای اول بارداری ، روشهای سقط جنین در ماه اول بارداری ، روش های سقط جنین با داروی گیاهی ، سقط جنین در ماه اول با گیاهان دارویی ، سقط جنین در سه هفته اول بارداری ، سقط جنین در ماه اول با دارو ، دیه حکم روش راههای داروهای سقط جنین دو ماهه ، سقط جنین با قرص در ماه دوم ، روش سقط جنین با گیاهان دارویی ، سقط جنین در ماه اول بارداری ، روش سقط جنین در هفته دوم بارداری ، روش سقط جنین با داروی گیاهی

خشونت با زنان، خشونت با زنان در ایران
برای مشاهده اخبار مشابه با عنوان "خشونت با زنان، خشونت با زنان در ایران - خانواده آکا" کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

تبلیغات